WITAMY NA STRONIE
PIOTRKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI ,,KRWINKA,,
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Zarząd Stowarzyszenia w latach 2015 - 2019
Prezes Stowarzyszenia - Robert Szulc
V - ce Prezes Stowarzyszenia - Jacek Kocięba
V - ce Prezes Stowarzyszenia - Dariusz Wróbel
Sekretarz - Agnieszka Gajek
Skarbnik - Agnieszka Domagała 
 
Główna Komisj Rewizyjna
Ryszard Świtalski
Bogumiła Karlińska
Iga Jóźwik

Społeczna Akademia Bezpieczeństwa
Koordynator - Mateusz Kowalczyk
Z - ca Koordynatora Medycznego - Maciej Pawłowski
Z - ca Koordynatora Medycznego - Karolina Łuczyńska
Koordynator Medyczny - Robert Szulc

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych