WITAMY NA STRONIE
PIOTRKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI ,,KRWINKA,,
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Sprawozdanie z działalności  Piotrkowskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi ,,KRWINKA,, oraz Społecznej AkademiiBezpieczeństwa przy SHDK ,,KRWINKA,, w Piotrkowie Trybunalskim  za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Rok 2017 był kolejnym rokiem /trzecim już/ rokiem działania naszego Stowarzyszenia jako samodzielnej organizacji non profit.

Był to kolejny rok ciężkiej pracy zarówno technicznej jak i organizacyjnej, który oprócz swojej działalności nie tylko na szczeblu lokalnym wykonywał zadania również na szczeblu wojewódzkim.

W roku 2017 Stowarzyszeniem kierował w składzie :

Prezes : Robert Szulc
V – Ce Prezes : Dariusz Wróbel
V – Ce Prezes : Jacek Kocięba
Sekretarz : Gajek Agnieszka
Skarbnik : Aleksandra Drozdek/Paulina Giełażys

Podobnie jak w latach ubiegłych nasze Stowarzyszenie brało udział lub organizowało różne imprezy w zakresie HDK, rejestracji dla dawców szpiku a także propagowało sport wśród najmłodszych.

Oto wykaz imprez, które organizowało lub współorganizowało nasze Stowarzyszenie :

04.03.2015 – Wykład z okazji Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Wykład odbył się we współpracy w WSPS w Piotrkowie Trybunalskim.

08.04.2017 – Udział w konkursie ,,Bezpieczne Miasto,, organizowanym przez Urząd Miasta. W konkursie SAB pod kierunkiem Roberta Szulca odpowiadaliśmy za część medyczną konkursu.

12.04.2017 - Współorganizacja I Międzyszkolnego turnieju z pierwszej pomocy organizowanego wspólnie z III LO w Piotrkowie Trybunalskim.

09.09.2017 – Zabezpieczenie medyczne II Rozprzańskiego Rajdu Rowerowego.

01.07.2017 – Udział i zabezpieczenie medyczne ,,Międzynarodowych pokazów lotniczych – FLY Fest,,.

11.11.2016 – Udział naszego Stowarzyszenia w obchodach 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

W dniu 17.10.2017 roku na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Straszowie braliśmy udział w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca.

Oprócz imprez pośrednich nasze Stowarzyszenie zorganizowało dwie duże imprezy cykliczne :

Konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych z okazji Światowych Dni Krwiodawstwa, który rozpoczął się 01.02.2016 roku a zakończył się 10 czerwca 2017 roku galą w Gimnazjum w Sulejowie .

V Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego, który odbywał się w dniach 22 kwietnia 2017 roku w Sulejowie.

Oprócz imprez cyklicznych nasze Stowarzyszenie zorganizowało 4 akcje poboru krwi /łącznie krew oddało 109 osób i zebraliśmy 49050 ml krwi/. Nie zorganizowaliśmy w roku 2017 żadnej akcji w zakresie rejestracji dla dawców szpiku.

Łącznie w naszych akcjach w latach 2013 - 2017 krew w naszych akcjach oddało 531 osób, zebraliśmy łącznie 238950 ml krwi, oraz 77 osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku.

Jako Stowarzyszenie kontynuowaliśmy współpracę z Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, oraz podjęliśmy współpracę z Piotrkowskim Oddziałem PTTK.

Ponadto w ramach Stowarzyszenia Zarząd działa prężnie :

Społeczna Akademia Bezpieczeństwa pod kierunkiem Karoliny Łuczyńskiej i Mateusza Kowalczyka.

Na dzień 31.12.2016 roku Stowarzyszenie ma 25 członków, którzy łącznie oddali ok. 240 litrów krwi.

Stan odznaczeniowy jest następujący :

ZHDK I stopnia – 5 osób                                                                                    ZHDK II stopnia – 1 osoba                                                                                  ZHDK III stopnia –3 osoby                                                                                  Brak odznaczeń – 3 osoby                                                                                      Nie oddaja krwi - 13 osoby/w tym nieletni/

W porównaniu do roku 2014 spadek osobowy o 14 osób. Na koniec roku 2016 było 39 osób.

Sprawozdanie sporządził
Prezes SHDK ,,KRWINKA,,
Robert Szulc
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych