WITAMY NA STRONIE
PIOTRKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI ,,KRWINKA,,
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Jak wstapić do Stowarzyszenia

Aby wstąpić do Stowarzyszenia, należy spełnić kilka warunków :

1. Trzeba mieć ukończone 18 lat (szczególne przypadki od 16 lat).  W przypadku osoby niepełnletniej należy do deklaracji dołączyć zgode podpisana przez rodziców. 

2. Należy wypełnic deklaracje członkowską 
/zostanie ona przesłana drogą mailową/ przez Prezesa Stowarzyszenia.

3. Należy ją wydrukować, oraz podpisać własnoręcznie
/dopuszczalny jest podpis elektoniczny/

4. Tak przygotowane deklaracje, należy zeskanować i wysłać na adres: MK_HDK@onet.pl lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia 
ul. Sienkiewicza 10/12 
97-300 Piotrków Trybunalski /ZSP nr. 4/

5. Opłacić składkę członkowską w wysokości 20 zł za rok.
 
Członkiem Stowarzyszenia, można zostać także nie oddająć krwi lecz działając na jego  rzecz .

Witamy u nas  

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych