WITAMY NA STRONIE
PIOTRKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI ,,KRWINKA,,
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Adresy RCKiK

RCKiK – Białystok
ul. Skłodowskiej-Curie 23
tel. 085/744 70 02
http://www.rckik.bialystok.pl/

RCKiK – Bydgoszcz
ul. Markwarta 8
85-015 BYDGOSZCZ
tel. 052/322 18 71
http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl/

RCKiK Gdańsk
ul.Hoene Wronskiego 4
80-210 Gdańsk
tel.520-40-10
http://www.krew.gda.pl

RCKiK – Kalisz
ul. Kaszubska 9
62-800 KALISZ
tel. 062/767 66 65
http://www.krwiodawstwo.kalisz.pl/

RCKiK – Katowice
ul. Raciborska 15
40-950 KATOWICE
tel. 032/208 73 01
http://www.rckik-katowice.com.pl/

RCKiK – Kielce
ul. Jagiellońska 66
25-956 KIELCE
tel. 041/345 21 12
http://www.rckik-kielce.com.pl/

RCKiK – Kraków
ul. Sieroszewskiego 1
31-914 KRAKÓW
tel. 012/644 08 44
http://www.rckik.krakow.pl/

RCKiK – Lublin
ul.1 Armii Wojska Polskiego 8
20-087 LUBLIN
tel. 081/532 62 75
http://www.rckik.lublin.pl/

RCKiK – Łódź
ul. Franciszkańska 17/25
91-433 ŁÓDŹ
tel. 042/616 03 03
http://www.krwiodawstwo.pl/

RCKiK – Olsztyn
ul. H. Sawickiej 27
10-247 OLSZTYN
tel. 089/562 01 56
http://www.rckikol.pl/

RCKiK – Opole
ul. Kośnego 55
45-375 OPOLE
tel. 077/454 54 96
http://www.rckik-opole.com.pl/

RCKiK – Poznań
ul. Marcelińska 44
60-354 POZNAŃ
tel. 061/867 40 31
http://www.rckik.poznan.pl/

RCKiK – Racibórz
ul. Sienkiewicza 3
47-400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 20 88
http://www.rckik.pl/

RCKiK – Radom
ul. Limanowskiego 42
26-600 RADOM
tel. 048/362 11 27
http://www.rckik.radom.pl/

RCKiK – Rzeszów
ul. Wierzbowa 14
35-310 RZESZÓW
tel. 017/853 65 77
http://www.rckk.rzeszow.pl/

RCKiK – Słupsk
ul. Szarych Szeregów 21
76-200 SŁUPSK
tel. 059/842 20 23
http://www.krwiodawstwo.slupsk.pl/

RCKiK – Szczecin
Al. Woj. Polskiego 80/82
70-482 SZCZECIN
tel. 091/422 24 21
http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/

RCKiK – Wałbrzych
ul. Chrobrego 31
58-300 WAŁBRZYCH
tel. 074/842 28 49
http://www.krew.walbrzych.pl/

RCKiK – Warszawa
ul. Saska 63/75
03-948 WARSZAWA
tel. 022/617 44 99
http://www.rckik-warszawa.com.pl/

RCKiK – Wrocław
ul. Czerwonego Krzyża 5
50-345 WROCŁAW
tel. 071/328 66 85
http://www.rckik.wroclaw.pl/

RCKiK – Zielona Góra
ul. Zyty 26
65-046 ZIELONA GÓRA
tel. 068/327 10 74
http://www.rckik.zgora.pl/

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Krajowy Konsultant ds. Transfuzjologii Klinicznej
Dr hab. med. Ryszard Pogłód
Klinika Hematologii
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel. 0-22 349-63-21
fax. 349-63-35

Krajowy Konsultant ds. Hematologii
Prof. dr hab. med. Wiesław W. Jędrzejczak
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych CSK AM
ul. Banacha 1 a
02-097 Warszawa
tel. 0-22 599-14-88, 599-28-18
fax. 599-22-20
e-mail: wiktor@amwaw.edu.p

Jak zostać krwiodawcą

I. Do zarejestrowania kandydata na dawcę krwi potrzebne są:

1/ Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość z aktualnym miejscem zameldowania i nr PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, paszport /nowy wzór z nr PESEL/, książeczka wojskowa)
2/ Ukończone 18 lat (maksymalny wiek - 65 lat)
3/ Masa ciałapowyżej 50 kg dla dawców krwi pełnej lub jej składników otrzymywanych metodą aferezy i powyżej 70 kg dla dawców krwinek czerwonych met. Erytroaferezy.
4/ Obywatelstwo RP, a w przypadku obcokrajowców dokument z numerem PESEL oraz
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca samodzielne
przeczytanie, zrozumienie i wypełnienie kwestionariusza

II. Nie można oddawać krwi czasowo przez podane poniżej okresy czasu:

1/ Przez okres 6 miesięcy w następujących sytuacjach:
- po dużym zabiegu operacyjnym
- po przeszczepie ludzkich komórek lub tkanek - po przetoczeniu krwi lub jej składników
- po nakłuciach ciała igłami w celu wykonania tatuażu, akupunktury, a także przekłucie różnych części ciała w celu założenia kolczyka itp
- po opuszczeniu zakładu karnego (areszt, więzienie)
- po przypadkowym kontakcie błon śluzowych z krwią ludzką lub narzędziami zanieczyszczonymi ludzką krwią np. ukłucie igłą
- po badaniu endoskopowym (gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia,  bronchoskopia, artroskopia itp.) i po biopsjach diagnostycznych narządów
- po kontakcie z chorym na wirusowe zapalenie wątroby (tj. tzw. żółtaczkę zakaźną) zwłaszcza z powodu bliskiego kontaktu w warunkach domowych
- po powrocie z obszaru, w którym występują endemicznie choroby tropikalne oraz z krajów o dużej częstości występowania nosicieli przeciwciał anty-HIV i chorych na AIDS np. Afryka Środkowa i Zachodnia czy Tajlandia
2/ 7 dni po małym zabiegu chirurgicznym jeśli nie było powikłań (usunięcie zęba, leczenie kanałowe, szycie rany, itp. - uważa się za małe zabiegi chirurgiczne)
3/ 24 godziny po leczeniu stomatologicznym i/lub po wizycie u higienistki stomatologicznej
4/ W ostrych chorobach układu oddechowego i pokarmowego lub w  zaostrzeniach stanów przewlekłych (np. w chorobie wrzodowej, biegunce, wzapaleniu oskrzeli, zatok) na czas trwania objawów i leczenia oraz 2 tygodnie po ustąpieniu objawów
5/ Wirus Zachodniego Nilu (WNV)
–1 miesiąc od opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki przeniesienia wirusa na ludzi , ale w przypadku wystąpienia objawów zakażenia
– 4 miesiące od dnia zakończenia leczenia. Kraje, w których wystąpiły przypadki zakażenia WNV to: Afryka Południowa i Zachodnia, Izrael, Indie, Południowe Republiki Rosji a także prowincje Ferrara i Bolonia we Włoszech (niezależnie od terminu pobytu) oraz USA, Kanada, Meksyk (jeżeli pobyt był w okresie od 1 czerwca do 30 listopada
6/ 4 tygodnie po kontakcie z chorymi na inne choroby zakaźne (lub przez czas równy okresowi wylęgania danej choroby zakaźnej)
7/ nie mogą oddawać krwi osoby pracujące w oddziałach chorób zakaźnych
8/ na czas istnienia objawów nie mogą oddawać krwi osoby z zapalnymi i uczuleniowymi chorobami skóry, z ostrymi uczuleniami i w okresie  odczulania, ze świeżymi zmianami ropnymi, grzybiczymi i wirusowymi (opryszczka wargowa)
9/ 5 dni po przyjęciu aspiryny i innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy (sachol, scorbolamid, acard, polocard itp.)
10/ 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej licząc od daty pełnego wyzdrowienia z wyjątkiem chorób wymienionych poniżej:
- Bruceloza, Gorączka Q – 2 lata od pełnego wyzdrowienia
- Toksoplazmoza – 6 miesięcy od dnia potwierdzonego wyleczenia (po ujemnych wynikach przeciwciał klasy IgM)
- Gruźlica – 2 lata od potwierdzonego wyleczenia
- Gorączka reumatyczna – 2 lata od ustąpienia objawów, jeżeli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
- Grypa, infekcja grypopodobna, gorączka >38OC – 2 tyg. po ustąpieniu objawów
- Zapalenie szpiku – 2 lata od potwierdzonego wyleczenia
- Rzeżączka – w okresie choroby oraz 1 rok od zakończenia leczenia
- Mononukleoza zakaźna – 6 miesięcy od czasu wyzdrowienia
- Malaria – 12 miesięcy po powrocie z terenów gdzie endemicznie występuje malaria oraz 3 lata po zakończeniu leczenia (konieczna konsultacja z lekarzem Działu Dawców)
- Borelioza – 6 miesięcy po wyleczeniu i po ujemnych testach wykonanych metodami PCR lub Real-Time
11/ Po szczepieniach ochronnych w wymienionych poniżej okresach czasu:
- 4 tygodnie - BCG, choroba Heine’go-Medina (szczepionka doustna), odra, różyczka, żółta febra, świnka, szczepionki z żywymi atenuowanymi zarazkami duru brzusznego i cholery
- 48 godzin - szczepionki z zabitymi zarazkami cholery, duru brzusznego, krztuśca (kokluszu), duru plamistego (Ricketsje), grypy, świnki (szczepionka parenteralna) - 48 godzin - WZW typu A (jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą )
- 1 tydzień - WZW typu B (jeżeli nie było kontaktu z osobą chorą )
- 48 godzin - wścieklizna, kleszczowe zapalenie mózgu, jeśli nie było  kontaktu z osobą chorą.  W razie kontaktu okres dyskwalifikacji 12 miesięcy
- 48 godzin po podaniu anatoksyny (błonica, tężec), 3 miesiące po uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
16/ przez cały okres stosowania leków i na czas po odstawieniu leku  zależny od jego rodzaju (Konieczna konsultacja z lekarze Działu Dawców) z wyjątkiem witamin, doustnych środków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy. 2 tygodnie od zakończenia leczenia antybiotykami
17/ nadciśnienie tętnicze nie pozwala na oddawanie krwi jeżeli wartości ciśnienia przekraczają granice 180/100 mmHg z tym, że lekarz może wyrazić zgodę na oddawanie krwi przez osoby przyjmujące leki obniżające ciśnienie (z wyjątkiem beta-blokerów) pod warunkiem normalizacji ciśnienia tętniczego krwi.
18/ 5 lat od wyleczenia po przebyciu kłębkowego zapalenia nerek, w innych ostrych zapalnych chorobach nerek - po potwierdzonym całkowitym wyleczeniu.
19/ W przypadku astmy czy niewyjaśnionych duszności krew można oddawać  jeżeli przynajmniej w ciągu ostatnich 5 lat nie było duszności i nie były stosowane żadne leki przeciwastmatyczne
20/ Kobiety nie mogą oddawać krwi: - w okresie miesiączki i przez 3 dni od jej zakończenia - w okresie ciąży i karmienia piersią
- 6 miesięcy po porodzie lub poronieniu o ile zakończyła się laktacja i wystąpiła pierwsza miesiączka
24/ Nie można oddawać krwi będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz wstanie nadmiernego pobudzenia nerwowego.
Po wypiciu alkoholu krew można oddać najwcześniej po upływie czterech dni.

III. Dyskwalifikują na stałe z oddawania krwi lub jej składników:

1/ Żółtaczka zakaźna (WZW) lub każda inna niewyjaśniona postać żółtaczki
2/ Choroby serca takie jak: wady serca, choroba wieńcowa, stan po  zawale serca, zaburzenia rytmu, zapalenia serca, niewydolność krążenia,  astma sercowa.
3/ Choroby naczyń krwionośnych: miażdżyca znacznego stopnia, stan po udarze mózgu, choroby tętnic, nawracające zapalenia żył.
4/ Choroby układu oddechowego przewlekłe lub nawracające jak np.: zapalenie oskrzeli, czynna astma oskrzelowa, czynna gruźlica
5/ Choroby układu pokarmowego: przewlekłe biegunki, ostre i przewlekłe choroby wątroby, stan po resekcji (usunięciu) żołądka.
6/ Przewlekłe choroby układu moczowego i płciowego (z wyjątkiem kamicy nerkowej).
7/ Choroby układu nerwowego jak: padaczka, nerwica wegetatywna, chorobypsychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego (także wtedy, gdy prowadzone jest leczenie w poradni specjalistycznej lub przyznana jest renta inwalidzka)
8/ Nawracające omdlenia albo napady drgawkowe
9/ Przewlekłe choroby skóry aktywne lub nawracające jak np.: łuszczyca, sklerodermia
10/ Choroby układu immunologicznego i dawcy uodparniani krwinkami czerwonymi
11/ Obecność w krwi przeciwciał o istotnym znaczeniu klinicznym (np.anty Rh, Kell, Kidd)
12/ Choroby gruczołów dokrewnych i zaburzenia przemiany materii jak np.: nadczynność i niedoczynność tarczycy (w okresie przyjmowania hormonów), choroba Gravesa-Basedowa, choroba Cushinga, Cukrzyca, Dna moczanowa i in.
13/ Jaskra
14/ Choroby układowe np. kolagenozy (LE), nowotwory złośliwe,
15/ Choroby krwi i układu krwiotwórczego oraz skłonność do przedłużonych krwawień, zaburzenia krzepnięcia krwi w przeszłości
16/ Kiła - zarówno wrodzona jak i nabyta niezależnie od czasu zachorowania
17/ Choroby tropikalne m.in. Babeszjoza, Gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi), Ozena, Promienica, Tularemia, Kala Azar (leiszmanioza trzewna), przewlekła postać Gorączki Q 18/ Gąbczaste zwyrodnienie mózgu  (TSE) (np.choroba Creutzfeldta-Jakoba, wariant choroby Creutzfelda –Jakoba), na które narażone są:
- Osoby, których wywiad rodzinny wskazuje na zagrożenie TSE
- Osoby, którym wykonano w przeszłości przeszczep rogówki oka lub oponytwardej albo były leczone hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
- Osoby, które w okresie od 01-01-1980 roku do 31-12-1996 roku przebywały łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii.
- Osoby, którym po 01.01.1980 r przetoczono krew lub jej składniki na terenie Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii
19/ Osoby nadużywające alkoholu, leków psychoaktywnych i po leczeniu odwykowym
20/ Osoby, z dodatnimi wynikami testów w kierunku: antygenu HBs, przeciwciał anty-HBc, HBV-RNA, RNA-HCV i przeciwciał anty HCV, RNA-HIV, przeciwciał anty-HIV i kiły, HTLV I i II
21/ Osoby, które ze względu na swoje zachowania seksualne należą do grup podwyższonego ryzyka zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi
22/ Chorzy na hemofilię otrzymujący preparaty czynników krzepnięcia.
23/ Biorcy ksenoprzeszczepów (przeszczep tkanek odzwierzęcych)
24/ Wszelkie leki w zastrzykach stosowane bez przepisu lekarza
25/ Jednoczesne nieterminowe donacje w różnych punktach pobrań krwi

Informacje dla krwiodawców

1.Krwiodawca każdorazowo przed oddaniem krwi wypełnia kwestionariusz dawcy, ma pobieraną próbkę krwi do badań laboratoryjnych celem wykonania: morfologii. Następnie jest badany przez lekarza, który kwalifikuje go do oddania krwi. Do poszczególnych pracowni dawca wchodzina wezwanie mając przy sobie kwestionariusz i dokument tożsamości. (nad wejściem do pracowni zapala się lampka sygnalizacyjna)
2. Łączny pobyt w RCKiK od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi może trwać ok. 1 godziny. (Z wyjątkiem dawców oddających osocze metodą plazmaferezy automatycznej i dawców płytek krwi)
3. Krewprzetłuszczona (lipemiczna) nie nadaje się do celów leczniczych, dlatego krwiodawca w dniu poprzedzającym oddanie krwi powinien spożyć lekkostrawną kolację a do oddania krwi zgłosić się po lekkim beztłuszczowym śniadaniu.
4. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku (w okresie 12 miesięcy) od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku (w okresie 12 miesięcy) od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 2 miesiące. Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi (tzw. 1 jednostka krwi) (Patrz informacja: „Dlaczego 450 ml?”)
5. Osocze metodą plazmaferezy automatycznej w ilości 600 ml może być pobierane nie częściej niż co 2 tygodnie. Od jednego dawcy można pobrać wciągu jednego roku nie więcej niż 25 litrów osocza Po oddaniu Krwi Pełnej osocze można oddać już po miesiącu. W celu pobrania osocza dawca musi się zgłosić w Centrum nie później niż na 2 godziny przed zakończeniem pracy rejestracji
6. Zabiegi trombaferezy (pobranie płytek krwi) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku. Przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Za zgodą lekarza w szczególnych przypadkach przerwy pomiędzy  zabiegami mogą być skrócone. W celu pobrania płytek krwi dawca musi się zgłosić w Centrum do godz. 13.00 (od poniedziałku do piątku). Po oddaniu Krwi Pełnej osocze można oddać już po miesiącu.
7. Zabiegi erytroaferezy (pobranie krwinek czerwonych) mogą być wykonywane nie częściej, niż co 2 miesiące przy pobraniu jednej jednostki krwinek i nie częściej, niż co 6 miesięcy przy pobraniu dwóch jednostek krwinek
8. Uprzejmie informujemy, że krwiodawca w każdej chwili może  zrezygnować i wycofać zgodę na oddanie krwi bez żadnych następstw na oddawanie krwi w przyszłości

ZALECENIA DLA KRWIODAWCÓW PO ODDANIU KRWI

1. Bezpośrednio po oddaniu krwi nie powinno się prowadzić pojazdów  mechanicznych. Wymagany jest co najmniej 30 minutowy odpoczynek,  zjedzenie przynajmniej połowy czekolady i wypicie ok. 0,5 l płynu. Nie należy w dniu oddania pić alkoholu ani wód gazowanych.
2. Jazda rowerem po oddaniu krwi jest możliwa co najmniej po upływie 3 godzin
3. Osoby pracujące w zawodach: pilot, maszynista, kierowca-operator  dźwigu, pracujący na wysokości mogą powrócić do pracy po 12-tu godzinach od oddania krwi Dotyczy to również osób uprawiających sport wysiłkowy.
4. W czasie 24 godzin po oddaniu krwi nie należy dźwigać ciężarów,  wykonywać większych wysiłków fizycznych i uprawiać sportu wyczynowego ze względu na możliwość krwawienia do tkanek (pod skórę) z nakłutej żyły i wytworzenia krwiaka.
5. Po oddaniu krwi w rejestracji drukowane są dla dawców zaświadczenia o oddaniu krwi dla członka rodziny i zwolnienia z pracy na dzień oddania krwi.

Dla osób nie zakwalifikowanych do oddania krwi drukowane są zaświadczenia godzinowe na czas pobytu w RCKiK 6. Krew pobrana od każdego dawcy ( po oddaniu 450 ml) jest badana w kierunku nosicielstwa wirusów żółtaczki zakaźnej (WZW) typu B i C (HBs i HCV), wirusów HIV typu 1 i 2, a także wykonywany jest test kiłowy.

Po tygodniu od oddania krwi można uzyskać bezpłatnie wydruk wykonanych badań laboratoryjnych (morfologii krwi, testów wirusologicznych) i wpis grupy krwi do dowodu osobistego, książeczki wojskowej i książeczki usług medycznych (RUM- po uprzednim  wklejeniu zdjęcia)
7. Wyniki badań wydawane są tylko osobie, której dotyczą. W tym celu należy zgłosić się w rejestracji dawców.
Wydanie wyników innej osobie jest możliwe po wypełnieniu przez dawcę upoważnienia (druki dostępne w rejestracji) i potwierdzeniu przez pracownika RCKiK autentyczności danych wpisanych przez osobę upoważniającą.
8. W każdym przypadku dodatnich wyników badań wirusologicznych dawca jest powiadamiany listownie o zaistniałej sytuacji i otrzymuje zaproszenie do RCKiK celem wykonania badań uzupełniających lub tylko po odbiór uzyskanych wyników i otrzymanie skierowania do lekarza POZ czy poradni specjalistycznej celem dalszej diagnostyki i leczenia.
9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o dodatnich wynikach badań wirusologicznych powiadamiany jest Sanepid.
10. Lekarz Działu Dawców udziela ponadto wszystkich niezbędnych informacji dotyczących dalszego postępowania. 

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych