WITAMY NA STRONIE
PIOTRKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI ,,KRWINKA,,
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ODDAWAĆ WŁASNĄ KREW, DOBROWOLNIE, BEZINTERESOWNIE 
TO GEST O WYSOKIEJ WARTOŚCI MORALNEJ I OBYWATELSKIEJ
TO DAR ŻYCIA ....NIECH DAWCY KRWI, KTÓRYM NALEŻY SIĘ WDZIĘCZNOŚĆ WSZYSTKICH, 
BĘDĄ CORAZ LICZNIEJSI 
WE WSZYSTKICH CZĘŚCIACH ŚWIATA

JAN PAWEŁ II
(ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCÓW 2004)

PARTNERZY
NASZE MOTTO

Patron Krwiodawców

Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli koło Łodzi, z małżonków Juliusza i Marianny z Dąbrowskich. Rodzice Rajmunda należeli do III Zakonu św. Franciszka. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. W latach 1912-1919 odbywał studia filozoficzne iteologiczne w Rzymie na jezuickim uniwersytecie Gregorianum, które uwieńczyłdwoma doktoratami.Założyciel Rycerstwa Niepokalanej oraz Niepokalanowaw Polsce i Japonii. Dnia 19 września 1939 roku Niemcy aresztowali o. Kolbego wraz z pozostałymi braćmi z Niepokalanowa. Zostali oni umieszczeni w obozie w Amtlitz, a następnie w Ostrzeszowie. 8 grudnia o. Kolbe został zwolniony z obozu. Natychmiast powrócił do Niepokalanowa, by tu zająć się przygotowaniem 3000 miejsc dla wysiedlonych z Poznańskiego,wśród których Żydów było 2000. 17 lutego 1941 roku gestapo zabrało o. Kolbego do Warszawy na osławiony Pawiak. 25 maja 1941 roku wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Otrzymał numer 16 670. Pod koniec lipca 1941 roku uciekł jeden z więźniów zbloku o. Kolbego. Wściekły komendant nakazał zwołać na plac cały blok i codziesiątego wytypowanego przez siebie więźnia skazał na śmierć głodową, wspecjalnie na to przygotowanym bunkrze. Wśród przeznaczonych na śmierć znalazłsię Franciszek Gajowniczek. Nieszczęśliwy westchnął, że musi opuścić żonę idzieci. Wtedy stała się rzecz, która zdumiała katów. Z szeregu wyszedł o. Kolbei prosił, by jego skazano na śmierć zamiast Gajowniczka, który stał obok niego. Na pytanie: kim jest? odparł, że jest kapłanem katolickim. Jest samotny,a Gajowniczek ma żonę i dzieci. Poszedł na śmierć wraz z 9 towarzyszami do blokuśmierci, nr 13. Bunkier, który dotąd był miejscem przekleństw i rozpaczy, podprzewodnictwem o. Maksymiliana stał się przybytkiem Bożej chwały. Modlono się i śpiewano nabożne pieśni. Przyzwyczajony do głodu o. Kolbe przeżył w bunkrze dwatygodnie bez kruszyny chleba i kropli wody. Wreszcie oprawcy dobili gozastrzykiem fenolu. Stało się to 14 sierpnia, w wigilię Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 1941 roku. O. Kolbe miał zaledwie 47 lat. Dnia 17 października 1971 roku papież Paweł VI dokonał osobiście uroczystej beatyfikacji Męczennikaw obecności dziesiątkówtysięcy wiernych z całego świata i ponad 3000 pielgrzymów polskich. Dnia 10października 1982 roku Ojciec święty Jan Paweł II dokonał jego kanonizacji.Na mocy Dekretu Stolicy Apostolskiej z dnia 22 maja 1999 roku św. Maksymilian Kolbe jest patronem polskich honorowych dawców krwi.

Pierwsza pomoc oznacza wstępne zaopatrzenie poszkodowanego i jego zabezpieczenie do czasu przybycia służb ratowniczych lub do czasu zgłoszenia się do punktu pomocy doraźnej czy lekarza pierwszego kontaktu.

Pierwsza pomoc to nie tylko prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale także umiejętność radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, takimi jak zranienia, niewielkie oparzenia, czy urazy kończyn bez konieczności angażowania zespołów ratownictwa medycznego, które mogą być potrzebne osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Obowiązek udzielenia pomocy spoczywa na każdym z nas, niezależnie od przebytego szkolenia. 
Reguluje to art.162 kk, §1. który mówi:

„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Żeby nauczyć się i wiedzieć więcej przy Piotrkowskim Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi ,,KRWINKA,, działa Koło Wolontariatu/gdzie młodzież będzie mogła uczyć cię pierwszej pomocy, a także propagować ideę honorowego oddawania krwi i rejestracji dla dawców szpiku/ a także Społeczna Akademia Bezpieczeństwa do której będą mogły należeć wszystkie osoby zainteresowane szkoleniami z pierwszej pomocy,a także pokazami. Za Społeczną Akademię Bezpieczeństwa odpowiadać będą wykwalifikowani ratownicy medyczni. 

Zapraszamy do współpracy.

monitoring pozycji
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych